Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Διατελέσαντες Πρόεδροι & Διοικητικά Συμβούλια των ετών 1960-2004

1960 - 1964
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Τρύφων  Χατζής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        Κων/νος  Βερυκούκης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Στέφανος  Χ’ Μηνάς
ΤΑΜΙΑΣ                      Αθανάσιος  Αθανασίου
ΜΕΛΟΣ                          Πλάτων  Παπαδάκης
‘’                                      Ευάγγελος  Σιούλης
‘’                                 Βασίλειος  Χ’ Κων/νου

1964 - 1966
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Βασίλειος  Παρπούλας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       Δημήτριος  Οικονόμου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Θεόδωρος  Γραικός
ΤΑΜΙΑΣ                       Νικόλαος  Μανδρίνος
ΜΕΛΟΣ                       Βασίλειος  Χ’ Κων/νου
‘’                                      Μιχάλης  Μπίντσης
‘’                                           Τρύφων  Χατζής

1966 - 1970
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Τρύφων  Χατζής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              Αντώνης  Ραρρής
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Κων/νος  Βερυκούκης
ΤΑΜΙΑΣ                           Στέφανος  Χ’ Μηνάς
ΜΕΛΟΣ                               Β. Θ.  Παρπούλας
‘’                                         Κρατίνος  Τσέλιος

1970 - 1972
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Τρύφων  Χατζής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       Κων/νος  Βερυκούκης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Γεωρ. Ισ.  Νικολαϊδης
ΤΑΜΙΑΣ                           Στέφανος  Χ’ Μηνάς
ΜΕΛΟΣ                            Παναγιώτης  Ναούμ
‘’                        Θωμάς Θ. Καπετανόπουλος
‘’                                       Γεώργιος  Φιλίππου

1972 - 1974
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Γεώργιος  Φιλίππου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Παναγιώτης  Ναούμ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Στέφανος  Κολίτσης
ΤΑΜΙΑΣ                           Γεώργιος  Ελληνίδης
ΜΕΛΟΣ                                    Τρύφων  Χατζής
‘’                                    Δημ.  Παπακων/νου.
‘’                                       Στέλιο Μηντσούλη

1974 - 1975
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Κων/νος  Βερυκούκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         Αθαν. Παπαθανασίου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Στέφανος  Κολίτσης
ΤΑΜΙΑΣ                           Γεώργιος  Ελληνίδης
ΜΕΛΟΣ                                Νίκος Χ’ Κων/νου
‘’                                    Παναγιώτης  Ναούμ
‘’                               Δημήτριος  Παπακ/νου

1976 - 1977
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Στέφανος  Κολίτσης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Στεφ.  Χ’ Μηνάς
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         Τρύφων Ι. Χατζής
ΤΑΜΙΑΣ                            Γεώργιος  Φιλίππου
ΜΕΛΟΣ                     Δημήτριος  Παπακ/νου
‘’                                        Νίκος  Πετράκος
‘’                                 Παντελής Μεδίτσκος

1977 - 1978
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Στέφανος  Κολίτσης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               Τρύφων Ι. Χατζής
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Αθαν. Τραϊανός
ΤΑΜΙΑΣ                              Πέτρος Χρηστίδης
ΜΕΛΟΣ                                  Νίκος  Πετράκος
‘’                                          Γιάννης  Στάϊος
‘’                                     Τρύφων Θ. Χατζής

1978 - 1979
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Τρύφων Ι. Χατζής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      Λάζαρος Κωτσόπουλος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              Αθαν. Καρίκας
ΤΑΜΙΑΣ                               Χρήστος Φιλίππου
ΜΕΛΟΣ                          Στέργιος Αντωνιάδης
‘’                                        Νίκος  Πετράκος
‘’                            Δημήτριος  Παπακ/νου
1979 - 1980
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Στέφανος  Γιανκούλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              Νίκος Χ’ Κων/νου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               Νίκος  Τζήκας
ΤΑΜΙΑΣ                          Στέλιος Μηντσούλης
ΜΕΛΟΣ                                 Κώστας Τζώρτζης
‘’                                   Στέφανος  Κολίτσης
‘’                                           Δημ. Τζούφκας
1980 - 1981
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Στέφανος  Γιανκούλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                Νίκος  Πετράκος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Τρύφων Ι.  Χατζής
ΤΑΜΙΑΣ                             Νίκος Χ’ Κων/νου
ΜΕΛΟΣ                                Κώστας Τζώρτζης
‘’                                 Στέλιος Μηντσούλης
‘’                                        Νίκος  Τσιρώνης
1981 - 1983
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Στέφανος  Γιανκούλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                Νίκος  Πετράκος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Τρύφων Ι.  Χατζής
ΤΑΜΙΑΣ                             Νίκος Χ’ Κων/νου
ΜΕΛΟΣ                                Κώστας Τζώρτζης
‘’                                      Αρετή Μεδίτσκου
‘’                                         Νίκος  Κλεάνης
1983 - 1984
ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ιωάννης  Κωνσταντίνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τρύφων Ι.  Χατζής
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Αιμίλιος  Νάκης
ΤΑΜΙΑΣ                              Αρετή  Μεδίτσκου
ΜΕΛΟΣ                            Δημήτριος Δούϊτσης
‘’                            Δημήτριος  Παπακ/νου
‘’                                     Νίκος Χ’ Κων/νου
‘’                                        Νίκος  Πετράκος

1984 - 1986
ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ιωάννης  Κωνσταντίνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               Τρύφων Ι.  Χατζής
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Παναγιώτης  Ναούμ
ΤΑΜΙΑΣ                               Αρετή  Μεδίτσκου
ΜΕΛΟΣ                                   Νικος  Πετράκος
‘’                          Αποστόλης  Χριστόπουλος
‘’                                           Αιμίλιος  Νάκης

1986 - 1988
ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ιωάννης  Κωνσταντίνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Νίκος  Πετράκος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Αν. Τσαλακόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ                              Αρετή  Μεδίτσκου
ΜΕΛΟΣ                                 Ασημ. Γιανκούλη
‘’                                 Στέλιος Μηντσούλης
‘’                                             Παν.  Ναούμ
‘’                                          Αντωνία Χατζή
‘’                                     Τρύφων Ι.  Χατζής

1988 - 1990
ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ιωάννης  Κωνσταντίνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Νικόλαος  Πετράκος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Ασημ. Γιανκούλη
ΤΑΜΙΑΣ                               Αρετή  Μεδίτσκου
ΜΕΛΟΣ                              Μιχάλης  Ζαφείρης
‘’                                              Αθαν. Ούντσης
‘’                                          Μαίρη  Φιλίππου
‘’                                  Δήμητρα  Αβραμίδου
‘’                                     Δημήτριος  Δούιτση

1990 - 1992
ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ιωάννης  Κωνσταντίνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ           Νικόλαος  Πετράκος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        Τρύφων Ι.  Χατζής
ΤΑΜΙΑΣ                            Αλέκος  Αβραμίδης
ΜΕΛΟΣ                               Μιχάλης Ζαφείρης
‘’                                      Αρετή  Μεδίτσκου
‘’                                       Μαίρη  Φιλίππου
‘’                            Δημήτριος  Παπακ/νου
‘’                        Δημήτριος  Τουρούτογλου

1992 - 1998
ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ιωάννης  Κωνσταντίνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ              Τρύφων Ι.  Χατζής
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Κώστας  Λαζαρίδης
ΤΑΜΙΑΣ                   Αλέξανδρος  Αβραμίδης
ΜΕΛΟΣ                      Δημήτριος  Παπακ/νου
‘’                                   Μιχάλης  Ζαφείρης
‘’                                 Νικόλαος  Πετράκος
‘’                       Δημήτριος  Τουρούτογλου
‘’                              Δήμητρα  Αβραμίδου
‘’                                 Αθαν. Κωτσόπουλος
‘’                                  Σωκράτης Σιάντσης

1998 - 2000
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Αναστάσιος  Λοβάτσης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            Βαγγέλης  Φιλίππου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Πρόδρ. Γεωργιάδης
ΤΑΜΙΑΣ                                     Τάσος  Ρώμας
ΜΕΛΟΣ                          Στέλιος  Γαβριηλίδης
‘’                                  Σωκράτης  Σιάντσης
‘’                        Πρόδρομος  Θεοδοσιάδης
‘’         Βασίλης Μπούτσης Νίκος  Μπόνας

2000 - 2002
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Πρόδρομος Γεωργιάδης.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Στέργιος Κιάνας.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        Γιάννης Ελληνίδης.
ΤΑΜΙΑΣ                             Σωκράτης Σιάντσης.
ΜΕΛΟΣ                                Βασίλης Μπούτσης.
‘’                                        Πρ. Θεοδοσιάδης.
‘’           Α. Παπαβασιλείου   Τάσος Ρώμας.
‘’                        Τάκης Τόττης    Τσιρνάρης.
‘’                                  Στέλιος Γαβριηλίδης.

2002 - 2004
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Πρόδρομος Γεωργιάδης.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Στέργιος Κιάνας
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αναστ. Παπαβασιλείου
ΤΑΜΙΑΣ                                 Μαρία  Σταγκόλη
ΜΕΛΟΣ
‘’   Αγγελική Στανίση,  Βαγγέλης Νάντσης
‘’  Σωκράτης Σιάντσης,  Δημήτρης Κόρρας
‘’                                 Κατερίνα  Αμυγδαλιά
‘’                                     Μάρθα Μαλλιάρου
‘’     Δάφνη Ιωάννου, Στέλιος Γαβριηλίδης
‘’                                     Κώστας  Τσουμήτας

2004
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Πρόδρομος Γεωργιάδης.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                Αγγελική Στανίση
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Κατερίνα  Αμυγδαλιά
ΤΑΜΙΑΣ                                 Μαρία  Σταγκόλη
ΜΕΛΟΣ                              Κώστας  Τσουμήτας
‘’                                      Βασίλης Μπούτσης
‘’                                            Βάσω  Ζαφείρη
‘’                                  Ευδοξία  Χ’  Τρύφων
‘’                                   Στέλιος Γαβριηλίδης

’                         Μανόλης Αθανασόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου